Chương trình khuyến mãi “Mừng Giáng Sinh, Rinh Quà Tặng”

Với mục tiêu luôn mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện và linh hoạt đến với khách hàng, Manulife Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt “Mừng Giáng Sinh, Rinh Quà Tặng” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới trên toàn quốc. Thông tin chi tiết của chương trình:

 Thời gian chương trình: Từ tháng 11/2014 đến hết ngày 31/12/2014
 Mục  Đối tượng  Quà tặng  Điều kiện và Điều khoản
 1 Tất cả khách hàng tham gia hợp đồng mới

 

(Các) hợp đồng bảo hiểm mới được nộp và cấptrong thời gian khuyến mãi, có định kỳ đóng phí là nửa năm hoặc năm.

 

Ngoài ra, khách hàng có (các) hợp đồng thỏa điều kiện có thể thêm nhận thêm 1 trong 2 phần quà bên dưới:
 2  Khách hàng có (các) hợp đồng có bảo phí quy năm từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng  (Các) hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện:
– (Các) hợp đồng bảo hiểm được nộp và cấptrong thời gian khuyến mãi và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét; và
– Định kỳ đóng phí của (các) hợp đồng bảo hiểm là nửa năm hoặc năm ; và
– Phí bảo hiểm quy năm của mỗi hợp đồng từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng.
 3  Khách hàng có (các) hợp đồng có bảo phí quy năm từ 20 triệu đồng trở lên

 

  (Các) hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện:
– (Các) hợp đồng bảo hiểm được nộp và cấptrong thời gian khuyến mãi và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem xét; và
– Định kỳ đóng phí của (các) hợp đồng bảo hiểm là nửa năm hoặc năm ; và
– Phí bảo hiểm quy năm của mỗi hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên.
(*) Quy định chung:

    • Quà tặng không được đổi hoặc trả lại và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.
    • Chương trình không áp dụng cho các hợp đồng sản phẩm Manulife – Phúc Gia Trường Thọ, Manulife – Điểm Tựa Ước Mơ, Manulife – Điểm Tựa Yêu Thương, Manulife – Điểm Tựa Hưu Trí.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ đại lý phục vụ của bạn hoặc đường dây nóng:
TP.HCM: (08) 5416 0708 Hà Nội: (04) 3936 2555

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *